Nieuws

Category Archives — Nieuws

BIJNA GRATIS MARKT GAAT EEN NIEUWE RICHTING OP

De Bijna Gratis Markt is al 17 jaar een begrip in Haarlem als kringloopwinkel met fietsenwerkplaats. Er is van alles te koop voor een kleine prijs. Daarnaast worden er nieuwe en gebruikte fietsen verkocht. Zowel mensen als spullen verdienen een tweede kans. In deze winkel werken namelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, met verschillende problematieken.

Oprichter, Dirk Boterblom, een door schade en schande wijs geworden ervaringsdeskundige, biedt een unieke begeleiding. Uit eigen ervaring weet Dirk Boterblom dat mensen kunnen herstellen en het juist pad kunnen (her)vinden. Menige deelnemer heeft met ondersteuning van Dirk nieuwe stappen in de maatschappij gezet. De Bijna Gratis Markt is een mooie werkplek voor mensen die nog veel met verslavingsproblematiek te maken hebben en dak- en thuislozen. Uit het isolement komen, regelmaat en ritme, ontwikkelen van zelfvertrouwen, trots zijn op je werk maar ook door afleiding voorkomen van terugval en minderen van middelengebruik.

De BGM wil dat ook mensen die hun leven al iets meer op de rit hebben, gebruik kunnen maken van het aanbod. Voor iedereen met grote afstand tot de arbeidsmarkt is het belangrijk om te ervaren hoe fijn het is om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Om mensen te leren kennen en een sociaal netwerk op te bouwen. Om weer te ervaren dat iedereen kracht en mogelijkheden heeft. Het goede pad op door een zinvolle werkplek.

Leren samenwerken, de verantwoording hebben over bepaalde werkzaamheden, technische vaardigheden leren, klanten helpen of goederen verzendklaar maken zijn voorbeelden van de mogelijkheden. Kortom, er zijn allerlei arbeidsvaardigheden die geleerd kunnen worden bij de BGM. Om die werkplekken te realiseren gaan we alles letterlijk en figuurlijk op zijn kop zetten!

Nieuwe indeling van de winkel.
De winkel ondergaat een metamorfose. De fietsenverkoop en reparatie komt naar de voorkant van de winkel. Er zijn regelmatig partijen nieuwe goederen te koop. Dirk speelt goed in op de vraag van het seizoen. In de winter zijn wanten en mutsen verkocht of in de zomer zwembadjes en ventilatoren. Net waar behoefte aan is. De kringloop goederen krijgen meer ruimte en zijn van goede kwaliteit.  Zo zijn er vele LP’s te koop, boeken, kleding en nog veel meer. Werkplekken voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. De werkplekken zijn herkenbaar en hebben ieder een eigen functieprofiel. De bijbehorende taken zijn beschreven en daarmee ook de uit te voeren werkzaamheden. Het nieuwe begeleidingsplan ondersteunt bij het inzichtelijk maken van de gemaakte vorderingen van de deelnemers. Maatwerk draagt eraan bij dat deelnemers het naar hun zin hebben en op eigen tempo kunnen groeien. Om alle deelnemers een passende plek te bieden zijn er voor de verschillende groepen aparte dagdelen om te komen werken. Zo borgen we dat iedereen de juiste aandacht en begeleiding krijgt.

Interesse of vragen?
Neem vooral contact op met de Bijna Gratis Markt.
Via mail zijn we te bereiken via bijnagratismarkt@gmail.com of telefonisch met Dirk Boterblom; 06 551341544 (directeur), Eva van Ingen; 06 21041563 (zorgcoördinator) of Bianca Rooyers; 06 38427359 (projectleider innovatie).