Over de Bijna Gratis Markt

De Bijna Gratis Markt Haarlem is een kringloopwinkel en een fietsenmaker. Waar niet alleen spullen maar ook mensen een tweede kans verdienen.
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hier werken om te re-integreren op de arbeidsmarkt en om te resocialiseren in het dagelijks leven. Deze laagdrempelige voorziening richt zich op mensen met een verslaving, psychische problemen en daklozen zonder betaald werk.
Daarnaast biedt de Bijna Gratis Markt werkervaringsplekken aan jongeren met een begeleidingsbehoefte, waardoor zij kunnen ontdekken waar hun talenten liggen en waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.
Deelnemers van de Bijna Gratis Markt krijgen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen in hun een eigen tempo. Er wordt rekening gehouden met de problematiek waar deelnemers mee te maken hebben en ondersteuning geboden bij het verminderen van deze problemen.
De Bijna Gratis Markt werkt onder andere samen met Hvo-querido, Stichting De Linde, De Hartekamp Groep, het RIBW, Roads, Ecosol, ActiefTalent, Palier en Kenter Jeugdhulp.

 

dirk boterblom over zijn berdrijf, Bijna gratis markt.