Over de Bijna Gratis Markt

(Zorgbedrijf) de Bijna Gratis Markt Haarlem is een sociale onderneming in de vorm van een kringloopwinkel/fietsenwinkel met een fietsenwerkplaats. 

Het uitgangspunt van de Bijna Gratis Markt is dat zowel spullen als mensen een tweede kans verdienen.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hier werken om resocialiseren en te reïntegrerenDeze laagdrempelige voorziening richt zich enerzijds op de OGGZ-doelgroep (mensen met een verslavingsachtergrond, psychische problemen en daklozen) en anderzijds op personen met beperkingen en/of psychosociale problemen, zoals en licht verstandelijke beperking, autisme, (niet) aangeboren hersenletsel of een burn-out. 

Deelnemers van de Bijna Gratis Markt krijgen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen in een eigen tempo. Er wordt rekening gehouden met hun problematiek en ondersteuning geboden bij het verminderen van deze problemen of klachten. 

De Bijna Gratis Markt werkt onder andere samen met Hvo-querido, Agros, Stichting De Linde, De Hartekamp Groep, het RIBW, Roads, Ecosol, ActiefTalent, Palier en Kenter Jeugdhulp.

Dirk Boterblom over de Bijna Gratis Markt.